วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

22/4/2567 16:43:05น. 47
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)
     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนุน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความสำคัญของสำนักงานสีเขียวและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการบริหารงานของวิทยาลัยการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
22/4/2567 16:43:05น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน