โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในเครือบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

23/4/2567 13:49:09น. 492
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในเครือบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
ในเครือบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
                   มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเมตตาจาก พระครูพิศิษฏ์สรการ (เอก สุวณฺณโชโต) ประธานสงฆ์วัดป่าพระอุบาลี ประสานการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้น และนำส่งต่อการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยประธานกรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในเครือบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณจริยา แก้วบุตตา พร้อมญาติธรรมลูกหลาน เป็นผู้ให้การสนับสนุน บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา


                 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
                 ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานผลการดำเนินงานการใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณฉัตรชัย แก้วบุตตา และคุณดวงใจ แก้วบุตตา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลได้ใช้กล้องดังกล่าว เพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2567 จำนวน 220 ราย แบ่งออกเป็นการส่องตรวจทางเดินอาการส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) จำนวน 129 ราย และการส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) จำนวน 91 ราย เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ที่บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนไว้


                โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนที่ได้มีเจตนารมณ์ของท่านในการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและสุขภาวะชุมชน (Societal Well-being) อย่างยั่งยืนต่อไป

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา / นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/4/2567 13:49:09น. 492
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน