วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

23/4/2567 16:43:59น. 48
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างปัญญา เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่สากล อย่างยั่งยืน"


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/4/2567 16:43:59น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน