คณะวิศวะฯ มพ. จัดอบรมเทคนิคการใช้งาน Visio เสริมสร้างการเขียนผังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

25/4/2567 8:52:53น. 102
คณะวิศวะฯ มพ. จัดอบรมเทคนิคการใช้งาน Visio เสริมสร้างการเขียนผังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำนักงาน (Visio) เพื่อให้บุคลากรสำนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio และได้ฝึกปฏิบัติการเขียนผังงานจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนผังงาน จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำนักงาน (Visio) ขึ้น โดยมี ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแนะนำเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Visio เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบผังกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถต่อยอดในการทำคู่มือปฏิบัติงานสู่การขอตำแหน่งระดับชำนาญการต่อไป
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
25/4/2567 8:52:53น. 102
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน