ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับทิศทางการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”

25/4/2567 10:13:33น. 79
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับทิศทางการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”
   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับทิศทางการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/4/2567 10:13:33น. 79
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน