ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

25/4/2567 10:16:04น. 92
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ในชื่อโครงการ : การพัฒนาการคิดเชิงคำนวณด้วยการเรียนรู้ บนฐานการออกแบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/4/2567 10:16:04น. 92
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน