กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

25/4/2567 15:00:54น. 124
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN

          วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 25-29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง ห้อง PN1 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแต่ละด้านของลูกจ้างชั่วคราว ของกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 1. การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยคอนแทคเตอร์ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานภูมิทัศน์ 4. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการจัดตกแต่งสวนหย่อม   5. การดูแลบำรุงรักษาไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา 6. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบสารบรรณและการเข้าถึงระบบ HR ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
25/4/2567 15:00:54น. 124
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน