กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมกำหนดแนวทางแผนงานโครงการ อพ.สธ. มพ.

25/4/2567 17:49:21น. 3668
มหาวิทยาลัยพะเยา, อพ.สธ.-มพ., กองบริหารงานวิจัย, นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
             วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 กองบริหารงานวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมกำหนดแนวทางแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) ร่วมกับผู้บริหาร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ณ ห้อง CE 07214 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
25/4/2567 17:49:21น. 3668
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน