อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร Workshop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา

25/4/2567 20:29:14น. 64
ระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา
         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเอ็มทู เทล วอเตอร์ไซส์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย อาจารย์เชาว์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ อาจารย์ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา และดร.อภิวัฒน์ บุตรวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ กิจกรรมกลุ่ม Work shop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา และการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เพื่อให้การจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการที่จะนำไปพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงบริการจากทางภาครัฐอย่างครบถ้วน ครอบคลุมรอบด้าน
          โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/4/2567 20:29:14น. 64
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน