คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

26/4/2567 13:57:58น. 137
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ “การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาค่างาน”มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเขียนค่างานถูกต้องตามประกาศและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการใช้ chatGPT Gemini claude ในการช่วยพัฒนา ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากร 4 ท่าน 1.รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 2. ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ 3. ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์ 4. นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/4/2567 13:57:58น. 137
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน