กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ลูกจ้างชั่วคราวงานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา’’ วันที่ 25 และ 29 เมษายน 2567

30/4/2567 9:26:08น. 81
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN

          กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 25 และ 29 เมษายน 2567 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน ซึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดตกแต่งสวนหย่อม และการดูแลบำรุงรักษาไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมภพ  สมยา อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการจัดตกแต่งสวนหย่อม และมีนายชยุต  ตนะทิพย์ (หัวหน้างานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้บรรยายรวมถึงมีการ WORKSHOP ร่วมกัน สำหรับในส่วนของวันที่ 29 เมษายน 2567 นั้น จะเป็นกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานภูมิทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ลูกจ้างชั่วคราวของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีลูกจ้างชั่วคราวของกองอาคารสถานที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
30/4/2567 9:26:08น. 81
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน