นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย SCIMSU Global Citizenship Camp 2024 รุ่นที่ 2

30/4/2567 11:05:45น. 36
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปภาวรินทร์ เพ็ชรกลัด นายธนภูมิ ไชยา นางสาวจิรนันท์ ไพรเถื่อน และนายกาจกิจ สงสุวรรณ์ ได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย SCIMSU Global Citizenship Camp 2024 รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมการเรียรู้ตัวเอง กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมการสื่อสารทางภาษา และกิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ในเครือเทา-งามเ ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 50 คน พร้อมสร้างเครือข่ายของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา - งาม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2567 ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/4/2567 11:05:45น. 36
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน