พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

30/4/2567 15:47:28น. 1855
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด