วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 3 ค่ายสายใยผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

30/4/2567 17:01:08น. 60
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 3 ค่ายสายใยผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 3 ค่ายสายใยผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนิสิต เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยการศึกษา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
30/4/2567 17:01:08น. 60
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน