วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 1

3/5/2567 16:12:00น. 57
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 1
   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา และทีมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของชมรมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
3/5/2567 16:12:00น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน