คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เกณฑ์และแนวทางในการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

7/5/2567 14:59:59น. 31
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น.คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เกณฑ์และแนวทางในการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หลักการ และแนวทางในการประเมินค่างาน พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ค่างาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรโดย นางสาวปัทมา จักษุรัตน์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นัทธพงศ์ สุภากร   
ข้อมูล/ข่าว :    นัทธพงศ์ สุภากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/5/2567 14:59:59น. 31
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน