กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา

7/5/2567 15:04:35น. 388
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและกิจกรรมความเป็นสากล พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อริยาภรณ์ มโนใจ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมการจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา พ.ศ. 2567

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความกล้าใช้ภาษาอังกฤษเมื่อพบปะชาวต่างชาติ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้อง PN4, หอประชุมพญางําเมือง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   thratip.so@up.ac.th   
7/5/2567 15:04:35น. 388
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน