นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เดินทางไปร่วมทำวิจัย ณ ประเทศอังกฤษ

7/5/2567 15:50:04น. 155
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาววัชราภรณ์ ยาใจ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นางสาวปภัสรา อินทร์ครอง นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นิสิตในที่ปรึกษาของ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก และ รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Dr. Yann Savoye, School of Computer Science and Mathematics, Faculty of Engineering and Technology, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2567)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/5/2567 15:50:04น. 155
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน