ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

7/5/2567 16:23:19น. 85
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP ประจำเดือนเมษายน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย การทดสอบรอบที่ 1 เวลา 10.00-11.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 72 คน การทดสอบรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 88 คน และ การทดสอบรอบที่ 3 เวลา 15.30-17.00 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 25 คน รวมมีนิสิตเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 185 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกำกับดูแลการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated an examination program for English proficiency among undergraduates with the Language Center Examination (UP-STEP). The examination was held on 27th April 2024, in Room UB 005, University of Phayao. The first round is from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. with 72 participants. The second round is from 1:00 p.m. to 2:30 p.m. with 88 participants. The third round is from 3:30 p.m. to 5:00 p.m. with 25 participants. A total of 185 students participated in the examination. The English testing process was conducted by the School of Liberal Arts Language Center committees, facilitating a well-organized examination for all UP students.

ภาพ / ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวปวลี ดวงดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
7/5/2567 16:23:19น. 85
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน