โครงการวันผู้สูงอายุไทย

8/5/2567 12:57:59น. 70
วันผู้สูงอายุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจและผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุไทย”
ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารพิเคราะห์โรคฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พบกับ
- การบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
- บริการตรวจสุุขภาพร่างกาย
- บริการตรวจสุขภาพในช่องปาก
- บริการแพทย์แผนไทย
- ของรางวัล ของแจก และกิจกรรมบนเวที

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการรักษาต่อเนื่อง
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
8/5/2567 12:57:59น. 70
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน