คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าพัฒนาชุมชนแม่กานาไร่เดียว มุ่งสู่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

9/5/2567 10:19:12น. 128
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าพัฒนาชุมชนแม่กานาไร่เดียว มุ่งสู่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่การแปรรูปไผ่และหน่อไม้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโมเดล BCG”

เริ่มต้นด้วยการรับฟังเสียงชุมชน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดี นำทีมลงพื้นที่บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแม่กานาไร่เดียว แลกเปลี่ยนปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ

กิจกรรมต่อยอด

3 กุมภาพันธ์ 2567: อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรชีววิทยา ร่วมโครงการชีววิทยาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สำรวจคุณภาพน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

30 เมษายน 2567: คณาจารย์หลักสูตรสถิติ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประเมินคุณค่าทางสังคม (SROI)

มุ่งสู่เป้าหมาย

โครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของชุมชนแม่กานาไร่เดียว ในการแปรรูปไผ่และหน่อไม้ พืชเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่น โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/5/2567 10:19:12น. 128
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน