ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13/5/2567 13:49:45น. 39
ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ คุณธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 (อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ)
ผู้เรียนหลักสูตร ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 1
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/5/2567 13:49:45น. 39
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน