นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Youth Camp

13/5/2567 16:17:05น. 33
จิตอาสา
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567  ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Youth Camp จิตอาสาพายเรือเก็บขยะ และเก็บขยะบริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งกิจกรรมจัดโดยสโมสรโรทาแรคท์ ภาค 3360 โรตารีสากล โดยมีวัตถุประสงค์ขเพื่อสร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณกว๊านพะเยา ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Wut Mark III   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
13/5/2567 16:17:05น. 33
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน