กองแผนงาน จัดอบรมการใช้งานระบบคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2567

14/5/2567 13:31:56น. 37
กองแผนงาน จัดอบรมการใช้งานระบบคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2567
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองแผนงาน จัดอบรมการใช้งานระบบคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และรองรับการจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำระบบคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง, ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณ, การจัดทำคำขอตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของสำนักงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
14/5/2567 13:31:56น. 37
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน