ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1)

15/5/2567 14:32:30น. 98
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1)


     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) สำหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 62-64 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง CE 12206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น ผู้เข้าอบรม เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เวลา 17.00-19.00 น. โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 27 คน และมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกำกับดูแลการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

       The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated a training and examination program for English proficiency (C1) among undergraduates from the School of Liberal Arts, English Program (Student ID. 62-64) with Language Center Examination (UP-STEP C1). The training was held on Thursday, May 9th, 2024, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. The examination was held on the same day, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. in room number CE 12206, University of Phayao. A total of 27 students participated in the training and examination.


 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
15/5/2567 14:32:30น. 98
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน