ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates พฤษภาคม 2567

15/5/2567 14:54:06น. 50
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates พฤษภาคม 2567


     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR B1 English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (UB) โดยแบ่งตามระดับผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ประกอบด้วย ระดับ A1 อบรมในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 9.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง UB 004 จากนั้นทำการทดสอบในเวลา 14.00-15.30 น. โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 106 คน และ ระดับ A2 อบรมในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 9.00-16.00 น. และสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 001 โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

     The School of Liberal Arts Language Center conducted training and testing for "English for Undergraduates" in May 2024. The training was aimed at enhancing undergraduate students' English language skills according to the CEFR B1 standard at the University of Phayao. The training sessions were organized based on the student's language proficiency levels. Those at the A1 level underwent training on Saturday, May 11, from 9:00 AM to 4:00 PM and Sunday, May 12, from 9:00 AM to 12:00 PM at Room UB 004. Subsequently, the testing for this group took place on May 12, from 2:00 PM to 3:30 PM, in Room UB 004. A total of 106 students participated in this level. For students at the A2 level, training was conducted on Saturday, May 11, from 9:00 AM to 4:00 PM. The testing occurred on Sunday, May 12, from 2:00 to 3:30 PM in Room UB 001. A total of 55 students participated in this level. The English testing process was conducted by the School of Liberal Arts Language Center committees, facilitating a well-organized examination for all UP students.

 

                            

ข้อมูล/ข่าว: คณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบฯ รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ภาพ: คณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบฯ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
15/5/2567 14:54:06น. 50
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน