กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การใช้ GenAi และ Technology เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

16/5/2567 23:00:06น. 808
กองบริการการศึกษา พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
หัวข้อ การใช้ GenAi และ Technology เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การใช้ GenAi และ Technology เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักการทำงานของ GenAi และ Technology และการประยุกต์การใช้งานในเบื้องต้น และช่วงบ่าย เป็น กิจกรรม Workshop การสร้างสื่อคอนเทนต์ดิจิทัล ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำ GenAi มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และสามารถสร้างสื่อคอนเทนต์ดิจิทัลสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว/พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
16/5/2567 23:00:06น. 808
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน