มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17/5/2567 10:10:53น. 1026
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
             วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และบุคลากรงานสื่อสารองค์กร กองกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน พร้อมบุลลากรกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเข้าศึกษาดูงานสื่อสารองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในการจัดอันดับของ The Impact Ranking และ Webometrics Ranking ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ /พิศุทธ์ จิโรจนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
17/5/2567 10:10:53น. 1026
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน