คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20/5/2567 14:41:47น. 2804
สัมมนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพนิสิต ด้านวิจัย-บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
20/5/2567 14:41:47น. 2804
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน