มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น

22/5/2567 11:32:06น. 495
มหาวิทยาลัยพะเยา ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น