ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลือก) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2567

24/5/2567 13:57:38น. 611
ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลือก) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผลงานนวัตกรรม (Creative Innovators) ประจำปี 2567

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับผลงานทีมนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลือก) ในการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


รายชื่อภายในทีม
1)  นายชินดนัย ชาญมณีเวช ชั้นปีที่ 3
2)  นายโชควิวัฒน์ สิงห์ฤทธิ์ ชั้นปีที่ 3
3)  นางสาววรรณพร สุระเดช   ชั้นปีที่ 3
4)  นายศุภวิชญ์ พรมศักดิ์ ชั้นปีที่ 3
5)  นายสมโชค พรศรี ชั้นปีที่ 3
6)  นางสาวณัฐพร ก๊กตระกูล ชั้นปีที่ 2
7)  นางสาววรกมล เรือลม   ชั้นปีที่ 2
โดยนายชินดนัย ชาญมณีเวช และ นายโชควิวัฒน์ สิงห์ฤทธิ์ จะเป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นวัตกรและผลงานนวัตกรรม (Creative Innovators) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/5/2567 13:57:38น. 611
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน