กองอาคารสถานที่ เข้าศึกษาดูงานการบริหารภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

24/5/2567 14:22:54น. 102
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรงานสวนและภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย และงานธุรการ จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านอำนวยการ งานอาคารและภูมิทัศน์ และงานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคณะศึกษาดูงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ จากนั้นได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
24/5/2567 14:22:54น. 102
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน