คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรในการมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

24/5/2567 15:44:30น. 111
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, EdPEx

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาคุณภาพเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานเพื่อการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมความคณะผู้บริหารและหัวหน้างานให้การต้อนรับ และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ระบบ LEAN เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.นิศรา บุญเกิด   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
24/5/2567 15:44:30น. 111
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน