มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางการเงิน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

28/5/2567 15:52:38น. 466
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางการเงิน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางการเงิน
และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ เข้าร่วมลงพื้นที่ในโครงการ "เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางการเงินและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ (The Project on community resilience against livelihood instability and financial insecurity of older people in Asia Pacific – RCRP II)" ณ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ได้รับการสนับสนุนจาก Tsao Foundation ประเทศสิงคโปร์ โครงการนี้ดำเนินการใน 4 พื้นที่ คือ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย และประเทศฟิลิปปินส์โดยโครงการดังกล่าวได้มีทีมคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ที่ปรึกษาทีมวิจัย รอศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหัวหน้าโครงการวิจัย ดร.นภาพร เอี่ยมละออ คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม และ ดร.สิงห์คำ รักป่า ทีมนักวิจัยจากสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ Dr Su Aw , Ms. Joanna Tan และ คณะนักวิจัย ทั้งนี้ โครงการ "เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางการเงินและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ มีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของประสบการณ์สูงวัย การได้กรอบความคิดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ โดยการนำนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การฝึกอบรมและการศึกษา ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ในปี 2568 จะมีการขยายพื้นที่สู่จังหวัดพะเยาต่อไป


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ /นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
28/5/2567 15:52:38น. 466
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน