ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ

30/5/2567 16:39:29น. 58
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับ ชำนาญการ

นายพลากร อุดมกิจปกรณ์

 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567  

facebooktwitterline


ภาพ :   ชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/5/2567 16:39:29น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน