คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

5/6/2567 13:56:05น. 102
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ผู้นำนิสิตภายในคณะ

ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำทีมผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่ พยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสุธารินี ปินใจ นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวพนัชกร สุนันต๊ะ และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายพยนต์  ดวงทิพย์

ซึ่งภายในกิจกรรมผู้นำนิสิตได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น เช่น การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การทำ CPR เป็นต้น เพื่อนำไปปรับใช้ในเหตุฉุกเฉินจากกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
5/6/2567 13:56:05น. 102
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน