คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14

6/6/2567 11:41:44น. 209
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต​ ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567​ ณ​ ห้อง UB004 อาคารอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14 และบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต จากนักเรียนสู่นิสิตและเป็นบัณฑิตพร้อมทำงาน พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร คณบดี แต่ละคณะและวิทยาลัย

​และในช่วงบ่ายคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ​รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรภายในคณะ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแนะนำและให้ข้อมูล ข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่นิสิตใหม่ให้ทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ การแต่งกายที่เหมาะสม การวางตัว พฤติกรรมที่ดีที่ควรปฏิบัติ คำแนะนำในการศึกษา การให้คำปรึกษาตลอดจนกิจกรรมและประเพณีต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
6/6/2567 11:41:44น. 209
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน