ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

11/6/2567 14:39:43น. 25
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา

ในสาขาวิชากายภาพบำบัด (3903)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  

facebooktwitterline


ภาพ :   ชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
11/6/2567 14:39:43น. 25
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน