คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และด้านวิจัยและนวัตกรรม กับโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี

11/6/2567 16:16:53น. 33
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล พร้อมด้วย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กมลพงษ์ รัตนสงวนวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และด้านวิจัยและนวัตกรรม กับโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย 1. Dr. Drs. lda Bagus Putu Puja, M.Kes. ตำแหน่ง Director of Bali Tourism Polytechnic พร้อมด้วย I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb. ตำแหน่ง Head of the academic affairs และ Dr. I Gede Darmawijaya, S.Pd., M.Agb., CHE ตำแหน่ง Lecturer

การเข้าพบดังกล่าวได้เริ่มจากการแนะนำสถาบันของตนเอง โดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล ได้แนะนำข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และการแนะนำโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย โดย Drs. lda Bagus Putu Puja, M.Kes. ตำแหน่ง Director of Bali Tourism Polytechnic และ I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb. ตำแหน่ง Head of the academic affairs หลังจากมีการแนะนำสถานบันเสร็จแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมถึงด้านวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา, ประเทศไทย กับโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย ที่กำลีงจะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ได้พาผู้บริหารและคณาจารย์จากโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี, ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณาสารและการเรียนรู้ สถาบันนวะตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
11/6/2567 16:16:53น. 33
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน