คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ครั้งที่ 18”

11/6/2567 16:29:30น. 142
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ครั้งที่ 18”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และนิสิตจำนวน 275 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความภาคภูมิใจในคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย


     ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรนิสิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น นายฐนพัฒน์ เสริมศรีพินิจ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ แล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ฐานที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฐานที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ฐานที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฐานที่ 5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ ฐานที่ 6 สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมมอบธงรุ่น “วิฆนัศวโรทัย” แก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์ รหัส 67 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และ กิจกรรมพิธีเทียน


ภาพ / ข้อมูล: หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/6/2567 16:29:30น. 142
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน