คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2567

12/6/2567 11:28:46น. 53
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมใหญ่ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็นในเชิงการบริหารงาน โดยการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
12/6/2567 11:28:46น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน