คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เสริมสร้าง UP-PSF เพื่อมุ่งสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

12/6/2567 16:59:09น. 111
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เสริมสร้าง UP-PSF เพื่อมุ่งสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (T205) อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบความสำเร็จในด้านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนเพื่อยื่นขอรับการประเมินอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการประเมินอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/6/2567 16:59:09น. 111
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน