คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

13/6/2567 10:01:41น. 99
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อส่งเสริมให้คณะมีกระบวนการดำเนินงานที่ดี และส่งเสริมการมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN1104)

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใช้กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โครงการในครั้งนี้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” พร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
13/6/2567 10:01:41น. 99
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน