วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

13/6/2567 16:09:56น. 57
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ ห้องประชุมขุนทะเล ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการด้านการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
13/6/2567 16:09:56น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน