พิธีสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทวาทศ จรดบุญ 12 วิทยาลัยการจัดการ

16/6/2567 16:03:01น. 168
พิธีสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทวาทศ จรดบุญ 12 วิทยาลัยการจัดการ
     วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมพิธีสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์จำลอง) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     จากนั้นเวลา 10.30 น. ร่วมพิธีทวาทศ จรดบุญ 12 วิทยาลัยการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้ร่วมทำบุญถวายผ้าไตร ตาลปัตร สังฆทาน และภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญและผู้อาศัยอยู่ในวิทยาลัยการจัดการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ

💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.tiktok.com/@cmbkk.up?_t=8n1fhgUHU52&_r=1
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา

#SDGs11
#SDGs17
#CollegeofManagementBangkok
#UniversityofPhayao


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
16/6/2567 16:03:01น. 168
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน