รองฯ กิจการนักเรียน นำทีมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567

17/6/2567 10:59:45น. 54
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รองฯ กิจการนักเรียน นำทีมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567
     วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วย ดร.คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ อาจารย์ณรงค์กร ตาจันทะ และนายอภิชาติ ทาคำมา เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับโรงเรียนสาธิต 23 สถาบันทั่วประเทศ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธัชพล พลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) อาจารย์มานพ สอนศิริ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นประธานการประชุม และ รองศาสตราจารย์สุนทร แม้นสงวน ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ณ อาคารรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
17/6/2567 10:59:45น. 54
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน