มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะจาก National Pingtung University (NPTU), Taiwan

18/6/2567 17:33:34น. 371
กองบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
          วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ คณะจาก National Pingtung University (NPTU), Taiwan ซึ่งนำโดย Prof.Dr.Robert Y.S. Chen, President, Prof.Dr.Kelvin H.-C. Chen, Dean Office of International Affairs และ Ms. Chi-Hui Chung, Project Assistant, Office of International Affairs โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ดร.โสมวรรณ พัวเวส ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน ดร.พิศาล เครือลิต และ นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
          โดยการมาเยี่ยมเยือนของ National Pingtung University (NPTU), Taiwan ในครั้งนี้ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การเทียบโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ National Taiwan Normal University พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์/นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
18/6/2567 17:33:34น. 371
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน