คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์

19/6/2567 11:42:22น. 2870
กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ : สถานการณ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ทั้งในระดับโลกและประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ปัญหาในการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์จากประสบการณ์ของผู้เสียหาย” มีผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.ผณิตา ไชยศร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และ อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นการอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ในหัวข้อ “ปัญหากฎหมายไทย บทเรียนจากกฎหมายต่างประเทศ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์” ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้นำเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบจากประเทศต่างๆ โดย อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง, ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ, ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ และ อ.พรณัชชา ทับพันบุบผา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา ผู้กับกับการ (สอบสวน) กองบังคับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 และ อ. สัณห์ชัย หยีวิยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีอาชญากรรมทางการออนไลน์ และการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
19/6/2567 11:42:22น. 2870
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน