องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

20/6/2567 11:52:02น. 56
บายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสงวนเสริมศรี องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 “สานฮักน้อง ฮ้องขวัญเจ้า มาเยอขวัญเอย ฟ้ามุ่ยช่อที่ 14” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Open UP 2024 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นายปภาวิน กลิ่นจันทร์ นายกองค์การนิสิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทางสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2567 11:52:02น. 56
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน