สารวัตรนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ""สารวัตรนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ""UP น้องใหม่ รวมใจอาสา " "

20/6/2567 11:57:21น. 48
UP น้องใหม่ รวมใจอาสา
 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สารวัตรนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ""UP น้องใหม่ รวมใจอาสา " ภายใต้โครงการ Open UP 2024 โดยภายในกิจกรรม ได้มีการนำผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฮักน้องยิงก๋ง กิจกรรมฮักน้องลงต้นกล้า และ กิจกรรมสมุดสื่อรัก
กิจกรรมฮักน้องยิงก๋งและกิจกรรมฮักน้องลงต้นกล้า จัดขึ้นที่บริเวณประตูศรีโคมคำ และด้านข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ เข้าไปในพื้นที่ป่า ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนิสิต ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในกิจกรรม
 กิจกรรมสมุดสื่อรัก เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต ได้ร่วมกันทำสมุดเล่มเล็ก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกแบบปกสมุดด้วยตัวเอง ซึ่งสมุดที่ได้จะถูกนำไปบริจาคในโครงการจิตอาสา ในพื้นที่ขาดแคลนต่าง ๆ ต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2567 11:57:21น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน